Springerens helse


DESPERADO

Spaniel siden 1974
Springer siden 1984

  Statistikk
Desperado
Svensk
rasdata
Svensk
hunddata (SKK)
Norsk Kennel Klubb Norsk Spaniel Klub Dogweb
pålogging
    Rasen


Denne siden er under arbeid.
Mer informasjon og mange flere linker kommer litt etter litt.

   


 


Springeren blir som helhet regnet for å være en sunn og frisk rase 
Men som hos alle andre raser finnes det sykdommer og svakheter som nye valpekjøpere, springereiere og springer oppdrettere bør kjenne til og som vi bør jobbe for å redusere forekomsten av.

Sykdommene og svakhetene kan deles opp i flere ulike grupper - alt etter hvor viktige de er for rasen som helhet, hvor stor forekomst det er av denne sykdommen, hvor alvorlig/plagsomt sykdommen er for den hunden som blir syk og dens eier, om sykdommen kan oppdages mens valpen ennå er hos oppdretter eller om den kommer snikende eller dukker opp etter at valpen er levert.

Råd til valpekjøpere:
Sett deg litt inn i de sykdommene og svakhetene som rasen har FØR du kjøper valp. Å være etterpåklok kan alle være. Det er et ordtak som heter at av erfaring blir man klok, men ikke rik. Be alltid om å få se dokumentasjon på at avlshundene er undersøkt for de sykdommene som er de mest vanlige, mest alvorlige, som det kan undersøkes for og som raseklubben setter krav om.

Vær klar over at sykdommer nedarves på mange forskjellige måter. Det er dessverre ikke så enkelt at friske foreldre gir friske avkom. Men det er så enkelt at syke foreldre gir flere syke avkom. Grunnen til dette er at de færreste sykdommer har en enkel nedarving. Hunder som selv er syke av sykdommer som regnes for arvbare, skal derfor aldri brukes i avl.

Vær også klar over at selv om en hund har gener for eller er disponert for enkelte sykdommer eller svakhetene, så er det ikke sikkert den utvikler disse sykdommene. For enkelte sykdommer og svakheter skal det en til utløsende faktor til for at hunden blir syk. Noen av disse faktorene styrer eieren for en stor del selv gjennom fôring, mosjon og riktig stell.

Som hos mennesker finnes det tusenvis av forskjellige sykdommer og svakheter. Dersom en hund er undersøkt og fri for EN av disse, er ikke det det samme som at hunden er frisk. Det hjelper ikke med en hund med friske øyne, dersom den har alvorlige skjelettproblemer eller hudproblemer. Og det hjelper ikke med en frisk hund dersom hunden ikke har et trivelig gemytt. En hund er en helhet. Siden du har valgt en engelsk springer spaniel bør du se etter hunder og oppdrettere som prioriterer helheten fremfor noen få egenskaper, som f.eks. et vakkert utseende eller supre jaktegenskaper.

En rasetypisk engelsk springer spaniel er frisk og funksjonell, selv i høy alder, den er vennlig og omgjengelig, den har en pelskvalitet og en pelsmengde som vanlige folk klarer å stelle, den er samarbeidsvillig og arbeidsvillig, den har et raskt og godt søk, den støter vilt, den går med letthet et spor etter et skadet dyr, den svømmer gjerne, den apportrerer med en myk munn, den er ikke skuddredd, den ser også ut som en springer skal. Dette er mange egenskaper samlet i en og samme hund...

Råd til springereiere
Noen sykdommer og svakheter løses ut gjennom uheldige påvirkninger fra miljøet. Oppdretter har en viktig rolle gjennom valg av avlsdyr, stell av den drektige og ammende tispen og ved riktig fôring og ikke minst preging av valpene. Men like viktig er det at du steller hunden din godt. Fra du henter din valp er det viktig at du prøver å gi springeren din et så godt liv som mulig slik at den holder seg funksjonell og frisk selv i høy alder.

De viktigste faktorene som minsker forekomsten av sykdommer er:
- fôring - riktig mat og passe mengde.
- pelsstell - springerens pels må stelles regelmessig
- trivsel og mosjon - .fysisk mosjon og psykisk mosjon, flokktilhørighet
- forebygge gjennom vaksinering og regelmessig helsesjekk

Det er også viktig at dere valpekjøpere hjelper til med å gi oss en ennå friskere springer ved å underrette oppdretter om alle de plager eller sykdommer hunden har. Dersom det er snakk om alvorlige, arvelige sykdommer bør også raseklubben informeres. Dersom raseklubben eller oppdretter prøve å undersøke rasen som helhet f.eks. gjennom spørreundersøkelser, er det viktig at dere svarer og svarer så ærlig som dere kan. Dersom det dukker opp alvorlige sykdommer og man ønsker å undersøke familier eller nære slektninger til en alvorlig syk hund, er det også viktig at dere stiller opp.

Mer om dette vil jeg komme tilbake til

Råd til springeroppdrettere
Dersom en oppdretter sier at han/hund aldri har avlet en syk hund, så påstår jeg at:
- denne oppdretteren lyver
- alternativt så har ikke oppdretteren kontakt med sine valpkjøpere etter levering
- eller oppdretteren er så fersk og har ennå ikke oppdrettet særlig mange valper

Alle oppdrettere vil før eller siden oppdrette syke hunder, uansett hvor mye de prøver å unngå dette.
Det er rett og slett ikke mulig å unngå det, så lenge vi drever oppdrett av levende vesen.
Men som oppdrettere kan vi redusere forekomsten betraktelig gjennom bevisstgjøring, fornuftig valg av avlspartnere og avlsdyr, åpenhet og ærlighet.

Som fersk oppdretter bør du søke råd hos en oppdretter som har lang erfaring og genuin interesse for rasen.
Alle oppdrettere av rasen bør samarbeide og støtte opp under klubbens avlstiltak.
Valpekjøpere må informeres om rasens spesielle egenskaper og krav til fôring og stell.

Husk at informasjon og ærlighet er det viktigste våpenet vi har for å beholde rasen vår rasetypisk, frisk og funksjonell også i fremtiden.
Vi forvalter en svært gammel rase - vi forvalter en verdifull arv. La oss gi rasen videre til våre etterkommere i litt bedre stand enn den er i dag.

 

Over: NUCH NVCH Desperados Freska blir BIS-veteran 9,5 år gammel

Mange hunder som er funksjonelle og vakre selv i høy alder er
et bevis på at en rase er sunn!

Våre avlstisper:
NUCH NVCH Desperados Hazel ble 13 år
NUCH NVCH Revirets Nellie of Grace Field ble 14 år
NUCH NVCH Desperados Freska ble nesten 14 år
NVCH Desperados Hedda ble 11 år (ble meget tykk hos fôrvert og utviklet diabetes)

De øvrige avlstispene lever ennå i beste velgående.

 

Trykker du på linkene under finner du utfyllende artikler på hunden.no - de fleste med bilder.
 

 

Bitt

HD

Har HD - hva nå?

Hold hunden din frisk!

Hudinfeksjon

Klør - klipping

Våtksem