Litt om oss

Denne siden ble sist oppdatert 25.04.2008

En kort presentasjon av oss og gården:
About us and the farm:

Sjur ble født her i Gaupne og overtok gården i 1979. Jeg, Inger, flyttet til Gaupne i 1985 og begynte som planlegger i kommunen. Jeg ble da kjent med og giftet meg med Sjur. Gisle ble født i 1991. Gården Haugen som ligger midt i Gaupne, kommunesenteret i Luster kommune. Gården er i utgangspunktet liten og siden den ligger midt kommunesenteret holder den på å bli nedbygget. Vi har nå igjen bare 50 daa dyrket jord (50 000 m2) og det er snart byggefelt helt inntil eiendomsgrensa. I tillegg har vi litt beite og skog, men mesteparten av dette er bratt og vanskelig utnyttbart/tilgjengelig. Men vi har en liten vårstøl med et gammelt stølshus og en fjellstøl med et like gammelt stølshus. Den siste ligger midt i jaktterrenget vårt. Det er nå ca. 2 t å gå fra bilvei til fjellstølen, men det arbeides med å lage bilvei et stykke opp de bratteste bakkene.

På gården har vi frem til sommeren 2007 hatt båsplass til 12 melkekyr og har drivet med melkeproduksjon. Sjur bygget ny driftsbygning i 1979 og i 1986 bygde vi nytt hus. Senere har vi også bygd redskapshus med plass til gjester i 2. etasjen og vi har bygget et lite kennelanlegg. Vi har nå sluttet med kyr, men på gården har vi i hester, kaniner, hunder og en katt..

Luster er stor og har store utmarksområder og god plass. Både Sjur og jeg jakter, men båndtvangen som Luster kommune har fra 1. april til 15 oktober setter store begrensinger for hvor mye hundene kan brukes. I kommunen slippes nærmere 30.000 sauer på beite hver vår - i en kommune med totalt 5000 innbyggere.... Til tross for store områder er det relativt liten bestand av både rype, orrfugl og ikke minst tiur i kommunen. Det er and i fjorden, men få virkelige våtmarksområder der man har størst glede av en spaniel. Jeg har kun gått småviltjakt, men har også vært sterkt engasjert i ettersøk gjennom Luster ettersøksring. Komunen har mange fellingsløyver på hjort. På grunn av min sykdom med hørselstap og dårlig ballanse, er det nå mest trening av hund og mindre pratisk jakt.

Sjur går på både hjortejakt og reinsdyrjakt - men på grunn av høstkalving som starter ca. 20 august og varer til uti november samt mangel på avløsere, har det blitt mindre jakt de senere årene. Det er 1-2 fellingsløyver på elg i kommunen, men bestanden er meget liten og det finnes knapt rådyr.

Sjur fikk sin første hund i 1959. Han har hatt norsk elghund grå, dunker og rottweiler. Det første valpekullet Sjur oppdrettet var elghunder. Senere hadde han fire kull med rottweiler. Av yrke har Sjur vært bonde på heltid og drevet med melkeproduksjon. I 2007 sluttet vi med melkeproduksjon. I fjøset står nå kun hester. Isteden for har Sjur startet å kjøre trailer - noe han gjorde tidligere før han ble bonde. Høsten 2007 ble Sjur utdannet som eksteriørdommer for dølahest. 

Jeg ble født på Vestlandet, nærmere bestemt Voss i Hordaland fylke, i 1958. Ingen i familien har, etter det jeg kjenner til, hatt stor interesse for hunder og dyr generelt tidligere - så jeg må være unntaket som bekrefter regelen... En form for mutasjon.

Etter å ha mast om hund i mange år ble dette til virkelighet i 1974. At det ble en cocker spaniel var en tilfeldighet. Jeg ville helst ha flatcoated retriever, mor ville ha puddel og far ville ha lundehund - så valget ble jo egentlig ikke så galt. Men at vi absolutt ville ha en rød cocker hannhund var nok ikke like lurt...

Min deby som hundeeier var ikke spesielt vellykket. Jeg fikk vel stort sett alle de problemene som en hundeeier kunne få. Heldigvis ble jeg tatt under vingene til Ingeborg Heyerdahl-Larsen, jeg fikk en ny cocker - den blue roan tispa Hey-La's Wait'n See og dermed var jeg i gang på nytt og min interesse for spaniels ble stadig større og større.

Jeg ble fort ganske engasjert i spanielklubbens arbeide. Min interesse for spaniels har hele tiden vært stor og denne interessen har gitt meg mange verv innen hundesporten. Jeg dømmer bl.a. jaktanleggsprøver for spaniels, apportprøver, jaktprøver, appellmerkeprøver, blodsporprøver og ferskspor. Jeg er trinn II instruktør-jakt og har hatt ulike tillitsverv i lag og organisasjoner. Her er noen av resultatene jeg har oppnådd på prøver.

Av utdanning er jeg landskapsarkitekt og jeg har halv stilling i Luster kommune. Den halve stillingen gir meg stor mulighet til å drive med hunder og min andre store interesse som er skriving, foto og tegning. Først og fremst oversetter jeg hagebøker fra engelsk, svensk og dansk til norsk - men jeg har også produsert to bøker selv.

Drømmen er å skrive min egen hundebok - den drømmen håper jeg blir til virkelighet i nær fremtid da jeg har inngått avtale med Norsk Spaniel Klub om å skrive den store boka om spaniels. Dette blir et stort og spennende arbeid! Boka er planlagt utgitt om et par år - men arbeidet har startet opp. Jeg har også inngått avtale med spanielklubben om å skrive rasekompendier for spanielrasene. Disse skal utgis som egne hefter/kompendier og deler av dette stoffet skal inngå i spanielboken. Du kan lese mer om bøkene mine på siden bøker.

Dessverre har jeg hatt litt helsemessige problemer de siste årene. Diagnosen er morbus menieres. Dette har ført til at jeg har mistet hørselen på mitt høyre øre og har problemer med øresus og ballansen.

Gisle er en aktiv gutt med data, elektro, traktorkjøring og mekking som STORE hobbyer. Han går nå på videregående skole i Sogndal på elektro-linjen. 

 

Sjur og Gisle

Inger med Odessa som valp

Luster is a large municipality with only 5000 inhabitants. We live close to the mountains and far away from other springer breeders, most shows and trials.

My husband Sjur Haugen is also very fond of dogs (and working and driving horses!!!). He has bred rottweilers and has had the Norwegian breeds dunker and Norwegian elkhound.

Our son Gisle was born in 1991. Here he is helping a young puppy to venture outside for the first time.... Sometimes he thinks we have too many dogs - but he loves them all!

Our farm is in the middle of the town centre. We live just 5 meters above sea level, but there are 1000 meters high mountains and glaciers all around us.

I, Inger, am a landscape architect. I like to write, to draw and to take photos. I translate dog books and books about gardening from English to Norwegian. But I'm better at reading English and writing Norwegian than I am at writing English - so please excuse all the mistakes on these pages!

I work part time for Luster municipality, and part time at home with my dogs and books. I am a Kennel Club certified dog trainer and I judge both field trials and tracking competitions.

Sjur was a full time farmer with dairy cattle. It's a small farm and over the past years many houses have been built on our land - so the farm is becoming smaller and smaller.... In 2007 there was too little to earn on the farm, so the cows are gone and Sjur is now driving big lorries.

Sjur slapper av med hundene...

Huset.jpg (45605 bytes)

Huset vårt

Sjur med Freskas første hare

Inger og hundene med Skagastølstindene i bakgrunnen

Gisle 17 år gammel men allerede stolt bileier.....