More winners

Sist oppdatert 26.11.2022

Se også våre champions

Cert vinnere på utstilling men ikke utstillingchampions 
I tillegg har vi 20 utstillingschampions
CC-winners - but not showchampions

Hey-La's Wait'n See (cocker)
NLCH Desperados Desperados Dingo (x4) (cocker)
NVCH Desperados Domino 
(cocker)
Desperados Evita
Desperados Era
Desperados Freddie
(x2)
Desperados Getzie
NVCH Desperados Hero
(x2)
NVCH Desperados Hedda
(x2)
NVCH Desperados Inka

Desperados Janka
Desperados Kopper
NSVCH NMB 99 og 03 Desperados Lord Lafayette
(x2)
NVCH Desperados Nicoline
NVCH Desperados Nira
(x2)
Desperados Oliver Twist
NVCH Desperados Othello
Desperados Odin
Desperados Ozzy
NSVCH Desperados Proto Orfeus

Desperados Qompiz
(x2)
NSVCH Desperados Qandis
Desperados Ruben
(x 1)
NORD NSFINVCH Desperados Rochelle
(x2)
NVCH BH Desperados Ricola (x4)
Desperados Sprintos
(x 2)
Desperados San Sebastian
(x2)
NSVCH Desperados Scilla
(x4)
NVCH Desperados Tsar Tinius (x 2)
NVCH Desperados Tingeling
(x2)

NVCH Desperados Venur
(x 2)
NFINVCH Desperados Vezla (x 2)
NVCH Desperados Veni Vidi Vici (x 1)
NVCH Desperados Wells Fargo (x 2)
NVCH Desperados Whoopie (x 1)
NVCH Desperados XO (x 1)
NVCH Desperados Yunior ( x 2)
Desperados Zaphira (x 1 i Finland)
Desperados Deja Vu (x 1)
NSEVCH RL3 Desperados Bitten (x1)

NORD VCH Desperados Gunpowder
NBSCH Desperados Higlander
NVCH SpHD RL1 Desperados Happy Me
RL1 Desperados Humble Bee
Desperados Jesse James


Øvrige CK vinnere på utstilling 
"res CC-winners"

Desperados Guinea
Desperados Jaro
NVCH Desperados Jennie
NVCH Desperados Micko
NVCH Desperados Nirvana
SVCH Desperados Quezacolt
SVCH Desperados Quadrillo
NORD NSFIN VCH Desperados Rosalita
NVCH Desperados Titicaca
NVCH Desperados Uno

Desperados Wessel
NVCH Desperados Xmilla
(res. cert)
NVCH Desperados Xavier
Desperados Alva
(res. cert)
Desperados Cowboy (res. cert)
Desperados Copper
Desperados Finnstar (res cert, CACIB)
NVCH RL1 Desperados Golden Gun

Premiert på jaktprøve
Prize at field trial

NUCH NVCH Revirets Sunday Morning Haze - 2 BK
Desperados Emanuel - 2 EK
Desperados Evita - 2 EK
Desperados Ellena - 3 UK
NUCH NVCH Desperados Freska - 1 BK
NVCH Desperados Hero - 2 UK, 1 BK, 3 AK
NVCH Desperados Hedda - 2 BK
NUCH NVCH Desperados Jivaro - 1 BK, 2 AK
NVCH Desperados Nanok - 3 BK
Desperados Pontiac - 1 BK

NSVCH Desperados Proto Orfeus - 2 UK
Desperados Zilje - 1 BK dansk markprøve
Desperados Copper - 1 BK dansk markprøve
NORD VCH Desperad Gunpowder - godkjent B-prov Sverige

Godkjent apportprøve - kombinertprøve del I
Passed retrieving test

Desperados Lizzie Lafayette - godkjent AK
NVCH Desperados Nikita - godkjent AK
SVCH Desperados Quezacolt - godkjent UK
Desperados Coca Cola - godkjent UK
NSVCH Desperados Qandis - 1 BK
NVCH Desperados Rochelle - 2 BK
NVCH BH Desperados Ricola - 2 BK
Desperados San Sebastian - BK
NSVCH Desperados Tingeling - 2 BK
Desperados Ulric - BK

NSVCH Desperados Vezla - BK
NVCH Desperados Wells Fargo (dansk prøve)
NVCH Desperados Xmilla - AK
NVCH Desperados Yunior
NVCH Desperados Alva - AK
NUCH NVCH NRLCH BH Desperados Aya (BK)
NSEVCH Desperados Bitten (BK)
Desperados Copper (dansk prøve)
NVCH NRLCH RL1 RL2 RL3 BH Desperados Finnwin (BK)
RL1 RL2 Desperados Golden Girl (BK)

NSEVCH Desperados Gunpowder (FK)
RL1 RL2 Desperados Irish Coffee (BK)
NV(F)CH RL1 RL2 SpHD Desperados Happy Me

Godkjent jaktanleggsprøve
"Working Class Certificate"

Desperados Bandido (cocker)
NVCH Desperados Domino
(cocker)

NUCH NVCH Revirets Sunday Morning Haze 
NUCH NVCH Revirets Nellie of Grace Field
Desperados Evita
Desperados Ellena
NUCH NVCH Desperados Fargo
NUCH NVCH Desperados Freska
NVCH Desperados Gussie
NSVCH Desperados Hero

NVCH Desperados Hedda
NVCH Desperados Herlige Maja
NVCH Desperados Inka
NVCH Desperados Iza
NUCH NVCH Desperados Jivaro
Desperados Jaro
NVCH Desperados Juno
Desperados Kaia
NSVCH NMB 99 og 03 Desperados Lord Lafayette
Desperados Linus

Desperados Lizzie Lafayette
NUCH NSVCH Desperados Musca
NVCH Desperados Nanok
NUCH NSVCH Desperados Najade
NVCH Desperados Nikita
NVCH Desperados Nicoline
NVCH Desperados Nirvana
NVCH Desperados Nira
Desperados Odin
NUCH NVCH Desperados Odessa

NSVCH Desperados Proto Orfeus
NSVCH Desperados Qandis
NVCH Desperados Qellie
SVCH Desperados Quezacolt
INT FIN RUSS EST LATV CH FIN VCH Desperados Romeo
NVCH BH Desperados Ricola
NORD NSFINVCH Desperados Rochelle
NORD NSFINVCH Desperados Rosalita
Desperados San Sebastian
Desperados Twister

NVCH Desperados Thyco Brahe
NSVCH Desperados Tingeling
Desperados Ulric
FIN UCH FIN VCH Desperados Uma
N FIN VCH Desperados Vilja
N FIN VCH Desperados Vezla
NVCH Desperados Veni Vidi Vici
NVCH Desperados Wells Fargo
NVCH Desperados Xmilla
NVCH Desperados XO

NUCH NVCH NRLCH BH Desperados Aya
NSEVCH Desperados Alva
NSEVCH BH Desperados Bitten
NVCH Desperados Bisquit
Desperados Deja Vu
Desperados Dolce Vita
NRLCH NVCH BH RL1 RL2 RL3 BH Desperados Finnwin
NSEVCH Desperados Gunpowder
NVCH RL1 RL2 Desperados Gunfighter
RL1 RL2 Desperados Golden Girl

NVCH RL1 SpH D Desperados Happy Me
NBSCH Desperados Highlander
RL1 RL2 Desperados Irish Coffee
RL1 RL2 Desperados Indiana Jones
Desperados In The Wind
Desperados In It To Win It
Desperados Just You And Me

Godkjente ettersøkshunder for hjortevilt
Certified tracking dogs for tracking wounded deer

NUCH NVCH Revirets Nellie of Grace Field
NUCH NVCH Desperados Fargo
NUCH NVCH Desperados Freska
NVCH Desperados Gussie
Desperados Guinea
Desperados Getzie
NSVCH Desperados Hero
NVCH Desperados Hedda
Desperados Honey
NVCH Desperados Inka

NVCH Desperados Iza
NUCH NVCH Desperados Jivaro
Desperados Janus
NVCH Desperados Juno
Desperados Janka
Desperados Khubulai Khan
Desperados Kopper
NSVCH NMB 99 og 03 Desperados Lord Lafayette
NUCH NVCH Desperados Monoir
Desperados Molly

NVCH Desperados Micko
NUCH NSVCH Desperados Najade
NVCH Desperados Nikita
NVCH Desperados Nicoline
NVCH Desperados Nirvana
NVCH Desperados Nira
NVCH Desperados Nigella
Desperados Odin
Desperados Off-Road
NVCH Desperados Othello

NUCH NVCH Desperados Odessa
NSVCH Desperados Proto Orfeus
NSVCH Desperados Qandis
NVCH Desperados Qellie
NVCH Desperados Ricola
NORD N FIN S VCH Desperados Rosalita
NORD N S FIN VCH Desperados Rochelle
NSVCH Desperados Scilla
Desperados Siko Sedan
NVCH Desperados Titicaca

NVCH Desperados Thyco Brahe
NSVCH Desperados Tingeling
NVCH Desperados Uno
NVCH Desperados Venur
N FIN VCH Desperados Vezla
NORD VCH Desperados Vilja
NVCH Desperados Wells Fargo
NVCH Desperados XO
NVCH Desperados X-file
NVCH Desperados Yunior

NUCH NSEVCH RL3 BH Desperados Zelda
NVCH Desperados Bisquit
NSE VCH Desperados Alva
NUCH NVCH NRLCH BH Desperados Aya
NUCH NVCH NV(F)CH NRLCH Desperados Finnwin
NVCH RL1 Desperados Golden Gun
Desperados Golddigger
NVCH Desperados Goldfinger
NBSCH Desperados Highlander
NVCH RL1 SpH D Desperados Happy Me

Desperados Just Wait And See

1. premie i åpen klasse på blodspor men ikke viltsporchampion
Vi har også 71 viltsporchampions - se champions
1. prize at tracking competitions but not champion
OBS - NVCH endra til NBSCH i 2020 - ny tittel i eliteklasse er NV(F)CH

Desperados Guinea
(x 1, HP)
Desperados Honey
(x 1)
Desperados Molly
(x 3, men ikke utstilt)
Desperados Odin
(x 2)
Desperados Oliwer Twist
(x 1)
Desperados Siko Sedan
(x 1)
Desperados Wicca
(x 1)
Desperados Golddigger (x 1)
Desperados Just Wait And See (x 1)

Premiering i eliteklasse blodspor men ennå ikke viltsporchampion
75 poeng og oppover teller til championat 

Godkjente narkotikahunder
"Sniffer-dogs for drugs - working for police"

Desperados Mitro
Desperados Ozzy
Desperados Roxie
Desperados Twister

Godkjente Redningshunder 
Rescue dogs

Desperados Junior - A vinter, A-sommer og ruin
NVCH Desperados Nanok - A-sommer, B-vinter
Desperados San Sebastian - A-sommer
Desperados Umi Ursus - B-sommer
Desperados Jumpi'n Jack Flash - bestått opptaksprøve


Premiert på lydighetsprøve
Prize at obedience competitions

Eliteklasse:
NVCH Desperados Nira - 1. premie

TJCH BH Desperados Undis - 1 premie
(x 3 - men de har ikke tittel i Tyskland)

Klasse III:
NLCH Desperados Dingo (cocker)
NUCH NVCH Desperados Julie - 1. premie

NORD NSFIN VCH Desperados Rochelle - 1. premie
NUCH NVCH Desperados Jivaro - har debutert i klassen men er ikke premiert
NVCH Desperados Xmilla -  har debutert i klassen men er ikke premiert

Klasse II:
NUCH NVCH Revirets Nellie of Grace Field - 1. premie
NUCH NVCH Desperados Monir - 1. premie
Desperados Oliver Twist - 1. premie
NVCH Desperados Ricola - 1. premie
NSVCH Desperados Scilla - 1. premie
NVCH Desperados Tsar Tinius - 1. premie
Desperados Dolce Vita - 1. premie

NUCH NVCH NRLCH Desperados Finnwin - 2 x 1. premie 

RL1 RL2 RL3 NRLCH LP1 Desperados Irish Coffee - 2 x 1 premie

NSVCH NMB 99 og 03 Desperados Lord Lafayette - 2. premie
Desperados Largo - 2. premie
Desperados Twister - 2. premie
NUCH NSEVCH RL3 BH Desperados Zelda - 2. premie
NSEVCH Desperados Alva - 2. premie
NUCH NVCH NRLCH BH Desperados Aya - 2. premie
NSEVCH RL3 BH Desperados Bitten - 2. premie
NRLCH RL1 RL2 RL3 LP1 Desperados Golden Girl - 2 premie
RL1 RL2 Desperados Indiana Jones - 2. premie

NUCH NVCH Desperados Freska - 3. premie
NUCH NVCH Desperados Odessa - 3. premie
NSVCH Desperados Proto Orfeus - 3. premie
NSVCH Desperados Qandis - 3. premie
NORD FIN SNVCH Desperados Rosalita - 3. premie

NSVCH Desperados Tingeling - 3. premie
NFINVCH Desperados Vezla - 3. premie


Klasse I:
NUCH NVCH Revirets Sunday Morning Haze - 1. premie
Desperados Ellena - 1. premie
NUCH NVCH Desperados Fargo - 1. premie
NVCH Desperados Hedda - 1. premie
Desperados Hoppende Skippie - 1. premie
Desperados Junior - 1. premie
Desperados Roxie - 1. premie
Desperados Sierra - 1. premie
Desperados Wicca - 1. premie
Desperados Finnley - 3 x 1 pr

NSEVCH RLN Desperados Gunpowder - godkjent startklass Sverige
NVCH Desperados Happy Me - 1. premie

NUCH NSVCH Desperados Musca - 2. premie
NVCH Desperados Nanok - 2. premie
NVCH Desperados Nirvana - 2. premie
NSVCH Desperados Hero - 3. premie
Desperados Lizzie Lafayette - 3. premie
NVCH Desperados Nigella - 3. premie
NVCH Desperados Qellie - 3. premie
Premiert på rallylydighetsprøve - men ikke champion
Prize at rallyobedience competitions - but not champion

Eliteklasse:
NSEVCH BH Desperados Bitten - 1 x cert 
NUCH RL3 NSVCH BH Desperados Zelda - 2. premie
RL1 RL2 Desperados Indiana Jones - har debutert

Klasse 3:
RL1 RL2 Desperados Damita - har debutert
RL1 RL2 Desperados Irish Coffee - 4 x 1. premie
RL1 RL2 Desperados Deja Vu - 3 x 1. premie
Desperados Happy Me - 2. premie

Klasse 2
RL2
NORD VCH Desperados Rochelle - 4 x 1. premie
RL2 NSVCH Desperados Tingeling - 3. x 1. premie
NVCH RL1 RL2 Desperados Finnair - 3 x 1. premie
NVCH RL1 RL2 Desperados Gunfighter - 3 x 1. premie
RL1 Desperados In It To Win It - har debutert

Klasse 1
NFINVCH Desperados Vezla - 1. premie
Desperados Charlotta von Belauer See - 1. premie Tyskland
Desperados Dolce Vita- 2 x 1. premie
RL1 Desperados Golden Gun - 3 x 1. premie
NSEVCH RLN Desperados Gunpowder - 3 x godkjent i Sverige
RL1 Desperados Humble Bee - 3 x 1 premie


Premiert på bruksprøve arrangert av NBF
Prize at test for working dogs

Klasse A:
NSVCH Desperados Proto Orfeus - godkjent A spor

Klasse B:
NSVCH Desperados Qandis - startet i B-spor

Klasse C:
NVCH BH Desperados Ricola - opprykk til B-spor
NORD NSFVCH Desperados Rochelle - godkjent C-spor
RL1 RL2 Desperados Golden Girl - godkjent C-spor
Desperados Uganda - godkjent C-rundering

NSEVCH BH Desperados Tingeling - starta i C-spor
NUCH NVCH NRLCH BH SpH D Desperados Finnwin - 3 x godkjent C-spor
NVCH RL1 SpH D Desperados Happy Me - 2 x godkjent C-spor


Klasse D:

NUCH NVCH Desperados Julie - opprykk til C spor

NUCH NVCH NRLCH BH Desperados Aya - opprykk til C-spor
NUCH NVCH Desperados Odessa - godkjent D- spor
NFINVCH Desperados Vezla - godkjent D-spor
Desperados Wicca - godkjent D-spor
NUCH NORDVCH RL2 RL3 BH Desperados Zelda - godkjent D-spor
RL1 RL2 Desperados Deja Vu - godkjent D-spor
RLCH Desperados Finnley - opprykk til C spor i Sverige
N SE VCH RL1 RL2 SpH D Desperados Finnair - godkjent D-spor
RL1 SpH D Desperados Humble Bee - opprykk til C-spor


Nosework

Diplom klasse 1
NSEVCH Desperados Gunpowder - 2 x diplom
Desperados Copper - 1. premie uoffisielt stevne
Desperados Finnley

Gjennomført mentaltest
Mental tests

Bestått karaktertest
NSVCH NMB 99, 03 Desperados Lord Lafayette
NSVCH Desperados Proto Orfeus
Desperados San Sebastian
NSVCH Desperados Scilla
NVCH Desperados Tsar Tinius
NFINVCH Desperados Vezla
Desperados Wicca

Godkjent MH-test
Desperados Senor Sintran

Godkjent ferdselsprøve
NVCH BH Desperados Ricola
NSVCH RL2 BH Desperados Tingeling
TJCH BH Desperados Undis
NRLCH NVCH BH Desperados Xmilla
NSVCH RL2 BH Desperados Zelda
NUCH NVCH NRLCH BH Desperados Aya
NSEVCH RL3 BH Desperados Bitten
NVCH NRLCH RL1 RL2 RL3 BH Desperados Finnwin
RL1 RL2 NVCH NUCH Desperados Finnair

Bestått funksjonsanalayse
NUCH NVCH Desperados Julie
Desperados Largo

Bestått BPH
 Desperados Finnley

Bestått politiets "mentaltest"
Desperados Mitro
Desperados Ozzy
Desperados Roxie
NSVCH Desperados Rochelle
Desperados Twister


Billedkavalkade
- obs - ute av funksjon for tida 

Desperados Emanuel
(lever/hvit hann 1986)
2. premie på jaktprøve i eliteklasse

Eier: Arild Stenbråten, Oslo

Desperados Evita
(lever/hvit tispe 1986)
2. premie på jaktprøve i eliteklasse
cert og BIM på utstilling

Eier: kennel Fantin, Vestby

Desperados Era
(lever/hvit tispe 1986)
cert på utstilling
Eier: Trond Ask-Henriksen, Ål

Desperados Freddie
(svart/hvit hann 1989)
2 x cert på utstilling
Eier: Anne Lise Mossestad, Skjolden

Desperados Getzie
(lever/hvit tispe 1991)
Cert på utstilling
Eier:

Desperados Jaro
(svart/hvit hann 1995)
CK på utstilling
Godkjent jaktanleggsprøve

Eier: Anja Bolstad, Årdal

Desperados Janka
(lever/hvit tispe 1995)
Cert på utstilling
Godkjent ettersøkshund

Eier: 

Desperados Jennie
(lever/hvit tispe 1995)
CK på utstilling
Eier: 

Desperados Junior (alias Brisco)
(
svart/hvit hann 1995)
Trippelgodkjent redningshund (sommer - vinter - ruin)
Premiert i LP I

Eier: Eric Mills, Etne

Desperados Kopper
(lever/hvit hann)
Cert, BIR, BIG og BIS-2 utstilling)
Godkjent ettersøkshund
Eier: Olav Gjerde, Selje

Desperados Odin
(svart/hvit hann 1999)
Cert utstilling
2 x 1. premie blodspor
Godkjent jaktanleggsprøve

Eier: Per Danielsen og Åse Alsaker, Nordfjordeid

Desperados Qompiz
(brun/hvit hann 2001)
2 x cert
Eier:

Desperados Ruben
(brun/hvit hann 2003)
cert utstilling
Eier: Leif Gulstein, Bergen

Desperados Roxie
(brun/hvit tispe 2003)
Godkjent narkotikahund i fengselsvesenet
1. premie LP I
Eier: Håkon Ingul, Bergen

Desperados Sprintos
(svart/hvit hann 2004)
cert utstilling
Eier: Anita Gulla, Molde

Desperados San Sebastian
(svart/hvit hann 2004)
cert utstilling, BIM
Godkjent redningshund A-sommer
Godkjent jaktanleggsprøve
Bestått karaktertest
Bestått apportprøve
Eier: Sylvelin Andersen, Stavanger

Desperados Twister
(svart/hvit hann 2004)
Godkjent narkotikahund i politiet
1. premie i lydighet klasse I, 3. pr. LP II
Godkjent jaktanleggsprøve
2 x 2 AK utstilling
Eier: Håvard Folkedal, Hamar

Desperados Ulric
(svart/hvit hann 2005)
BIS-valp, HP utstilling
Cert og mange CK-utstilling
Godkjent jaktanleggsprøve
Godkjent apportprøve
Eier: Hans Hodne, Stavanger