Frå turen til Raudebergsholten - utsikt mot Molden og Indre-Hafslo

Fotturar og natur i Luster kommune


Eg har laga meg ein eigen blogg for turar eg går i Luster. Denne bloggen finn du her. Eg er svært glad i å gå tur, eg er svært glad i å ta bilder og eg synes turorientering er ein flott og sunn hobby. Då eg starta med turorientering her i Luster kommune oppdaga eg at det var vanskeleg å finne fram for den som ikkje var lokalkjend. Det er ingen kart saman med lista over postar, slik at det har vorte ein del prøve-og feile når det gjeld kvar ein bør parkere og kvar ein skal gå. Eg synes det sjølv er vanskeleg å få oversikt over alle blogginnlegga. Derfor lagar eg her ein oversikt som eg håpar skal vera lett å finna fram i!

Turorientering i Luster
Turorienteringa eg er med på vert arrangert av IL Fanaråk, Luster IL og IL Bjørn. Hafslo IL har dessverre sitt eige opplegg og nokre av idrettslaga har også postar som ikkje er med på felleslista...

Fargekoder på turane
Grøn - Mine favorittar
Flotte turar med flott utsikt
Orange
OK turar som eg gjerne går på nytt
Rosa
Turar som eg truleg ikkje går opp att


Post nr 1: Indre-Hafslo - Joranger - Nipa - Lyngsete - 20 poeng
Ein av mine favoritturar. Startar i ope skog. Går seinare over skoggrensa. Litt bratt, men ikkje så lang tur. Fantastisk utsikt.
Link til blogg med kart og bilder november 2011 finn du her

Post nr 2: Indre-Hafslo - Dale - Kleberg/Klibbereggi - 20 poeng
Flott tur sjølv om eg gjekk feil. Startar i skog og går opp på ein topp i skoggrensa.
Fin og ikkje så lang tur. Fantastisk utsikt frå flott benk.
Link til blogg med kart og bilder frå november 2015 finn du her


Post nr 3: Indre-Hafslo - Joranger - Løsletti - 10 poeng
Ein liten fin ettermiddagstur med fin utsikt. Startar frå Jorangervegen. Godt merka. Fin utsikt. Skal vera mogleg å gå rundtur - men eg fann ikkje ut av det....
Har gløymt å leggja ut kart og bilder frå eg gjekk turen i 2014. Det må eg gjera noko med!

Post nr. 4: Indre-Hafslo - Molden opp - Steinkveane - 20 poeng
Post nr. 5 og 6: Molden og Svarthiller - 20 poeng og 10 poeng
Desse tre postane kan takast på ein og samme tur. Då startar ein frå Marifjøra og går via Sviggaplassane og opp mot Molden - kjent som motbakkeløpet Molden opp. Turen er godt merka og BRATT. Det er lurt å gå denne vegen opp.
Den vanlegaste vegen å gå til Molden på er å køyre av mot Mollandsmarka og parkere ved Krossen. Då er det ein fin fjelltur, først i skog, på godt merka sti. Først kjem ein til Svarthiller som har fantastisk utsikt, så til Molden.
Molden er rekna som ein av kremtoppane i Norge og utsikten er berer fantastisk!

Link til blogg om "Molden opp" med kart og bilder frå juni 2013 finn du her
Link til bilder frå ein tur i oktober 2010 frå Krossen finn du her

Post nr. 7: Gaupne - Råaberget - Gamlevegen til Røym - 10 poeng
Den gamle gardsvegen frå fjorden til gardane Råum Turen er bratt, men utsikta er flott. Spesielt dersom du går heilt opp til gardane, eventuelt noko høgre enn posten. Du kan gå opp til bilenvegen og ned til Gaupne via Engjadalen. Dette er ofte den staden i området som får først vår.
Link til blogg med kart og bilder frå mars 2012
Tur mars 2013

Post nr. 8: Gaupne - Engjadalen - Heggdalen - 20 poeng
Den Fin tur gamle gardsvegen frå fjorden til gardane Råum Turen er bratt, men utsikta er flott. Spesielt dersom du går heilt opp til gardane, eventuelt noko høgre enn posten. Du kan gå opp til bilenvegen og ned til Gaupne via Engjadalen. Dette er ofte den staden i området som får først vår.
Bilder frå eg gjekk turen oktober 2010 finn du her.    
Og frå turen i juli 2016 finn du her.

Post nr. 9: Gaupne - Engjadalen - Jargolane (Seljesete) - 20 poeng
Fin traktorveg/sti. Delvis i åpe skogsterreng, så over skoggrensa. Fantastisk utsikt! Ein av mine favorittplassar å gå til - sommar som vinter! Kan kombinerast med tur til Sjåheim og posten i Heggdalen (rundtur).
Link til blogg med kart og bilder frå juli 2011 finn du her

Skitur til Jargolane og stølen vår på Seljesete januar 2012 finn du her   
Og ein anna skitur til Jargolane januar 2012 her
Skitur til Jargolane og Seljesete april 2012
Skitur til Jargolane februar 2013
To skiturar februar og mars 2013

Post nr. 10: Gaupne - Engjadalen - Sjåheim - 10 poeng
Post nr. 11: Gaupne - Venåsen - Sjåheim - 20 poeng

Bilder frå ein tur oktober 2011 der eg gjekk opp via Venåsen finn du her.
Den nederste delen av denne turen er ikkje merka, med mindre du går via Venåssvai. Dette er ein svært bratt tur.
Du kan også gå frå Sjåheim til Venåsen og ta med deg Jargolane i samme slengen...
Bilder frå september 2013 finn du her

Bilder frå november 2010 når eg går nede frå P-plassen finn du her og ein ny tur eit par dagar seinare finn du her

Post nr. 12: Gaupne - Sandviksberget - Lø - Engjadalen - 10 poeng
Den gamle kløvjavegen opp i Engjadalen som går på Sandviksida. Litt bratt tur. Berre utsikt på Lø. Du kan gå vidare opp i Engjadalen og rundtur ned via Gaupneberget eller bilvegen.
Link til blogg med kart og bilder frå desember 2011 finn du her

Post nr. 13: Gaupne - Gaupneberget - 10 poeng
Den gamle gardsvegen/kløvjavegen frå Gaupne til slåttemark i Engjadalen og stølane i Engadalen og på fjellet. Turen er bratt, men utsikta er flott. Kan gåast som rundtur  - bade nedre del via Lauvdalen som er ein bratt sti og via Engjadalen og Sansviksberget eller Råaberget.
Tur via Lauvdalen april 2012

Post nr 14:  Gaupne - Åsmo - Ytamo naturreservat - 20 poeng
 Flatt - lett å gå - frodig og tett vegetasjon - dårleg med utsikt
Posten ligg ved elva Jostedøla på andre sida av garden Leirmo. Du må gå ein lang og flat traktorveg/sti hit. Vegen går gjennom det verna området på Ytamo. Etter at Dagmar la mykje av skogen flat, er posten flytta nokre meter.
Link til blogg med kart og bilder frå april 2011 finn du her.
Fleire bilder frå plantelivet på turen til Åsmo i mai finn du her og i juni finn du her.
Novemberbilder finn du her.
To turar til Åsmo mai 2013

Post nr. 15 - Gaupne - Røneid - Gamle Røneidstølveg - 10 poeng
Fin, kort tur på god sti/traktorveg. Litt bratt. Flott utsikt mot Gaupne på vegen ned att via den nye bilvegen. Det er råd å ta posten som ein del av ein rundtur via post nr. 16 Hjellene.
Har gløymt å leggja ut kart og bilder frå denne turen eg har gått mange gonger. Det må eg gjera noko med!


Post nr. 16: Gaupne - Røneid - Hjellene - 10 poeng
Ein fin, kort tur på god sti. Litt bratt. Flott utsikt dersom du går litt utpå kanten. Det er råd å ta posten som ein del av ein rundtur via post nr. 15.
Link til blogg med kart og bilder frå november 2011 finn du her

Bloggen frå april 2012 finn du her - orkanen Dagmar har herja området...

Post nr. 17: Gaupne - Røneid - Røneidsmarka - Fodnastølen - 20 poeng - har gått denne for lenge sidan. Har ikkje bilder.

Post nr. 18: Gaupne - Røneid - Røneidsmarka - Nystølen - 20 poeng
Bomveg frå Røneid eller du kan gå heile i kombinasjon med post nr. 15. Fin sti, men dårleg merking til Nystølen. Flott skog og lett å gå. Lite stigning. Fin utsikt frå stølsområdet.
Link til blogg med kart og bilder frå 4. november 2011 finn du her.

Post nr. 19: Leirdalen - Nonhaug - 20 poeng - eg har ikkje gått denne enno.

Post nr. 20: Vigdalen - Fivla - eller Engjadalen - Seljeset - Fivla - 30 poeng - har gått denne for lenge sidan men har ikkje bilder. Flott tur. Er turmarsjen Vigdalsdilten via post 8 Heggdalen.

Post nr. 21: Jostedalen - Vassdalen - 25 poeng
Stien oppover mot Vassdalen går i skog. fin sti, men litt bratt og litt lite utsikt heilt til ein kjem på snaufjellet. Der opnar landskapet seg og utsikta vert fantastisk! Det er ikkje merka sti til stølshusa/posten - så eg klarte ikkje å finne den... Men eg trur andre vil gjera det ved å lesa bloggen/sjå kart og sjå på bilder.
Link til blogg med kart og bilder frå september 2012 finn du her

Post nr. 22: Jostedalen - Haugafjellstølen - 25 poeng
Stien startar frå vegen til Krundalen. Først gjennom fin skog, men snart går det rett oppover.  Utsikta vert fin utover Jostedalen, men stien er såpass bratt og enkelte stader på sva, at den står på mi liste som Been there - done that.
Link til blogg med kart og bilder frå juli 2016 finn du her

Post nr. 23: Nes - Haldesås - 15 poeng. Ny post 2016. Startar ved gamle campingplassen på Nes. Haldesås er ein støl og ein kan gå vidare herfrå til Flatningane. Eg har ikkje gått her etter at det vart post .

Post nr. 24: Gaupne - Engjadalen - Flatningane - Kolstadegg - 25 poeng
Alternativt Høyheimsvik - Kolstadeggi

God, men bratt traktorveg frå Engjadalen, god sti. Startar i ope skog, går vidare på snaufjell. Flott utsikt.
Frå Høyheimsvik og opp går ein på god veg og traktorveg, til slutt på BRATT sti opp til posten.
Link til blogg med kart og bilder frå juli 2011 finn du her  Samme tur i oktober finn du her.

Post nr. 25: Luster - Gamlevegen til Berge - 10 poeng
Startar på gangveg frå sentrum, så gamal traktorveg opp til Berge. Fint å gå. Litt attgrodd, men enkelte stader og spesielt når ein er nesten oppe på garden Berge er det flott utsikt. Ein kan gå rundtur på bilvegen nedatt til Luster
Link til kart og bilder frå 22 april 2012


Post nr. 26: Luster - Bargarden naturreservat Berget - Ottum - 10 poeng
Vanskeleg å finne stien og ein må gå langs fylkesveg 55 frå parkering til sti. det er råd å gå rundtur, men då må ein gå tilbake på fylkesvegen. Fin skog i Bargarden.
Link til blogg med kart april 2014 finn du her

Post 27 - Luster - Langen - 20 poeng - eg har ikkje gått denne enno.

Post 28 - Luster - Børesteinane - 30 poeng - eg har ikkje gått denne enno

Post 29 - Luster - Harastølen - Stordalen ved mast - 20 poeng - har gått denne turen for lenge sidan. Gjekk over til Flatningane og Engjadalen.

Post 30 - Luster - Brennesteinane - 20 poeng - eg har ikkje gått denne enno

Post 31 - Luster - Hellesete - 25 poeng - eg har ikkje gått denne enno

Post 32 - Luster - Jagershaug - 20 poeng - Ny post 2016.

Post 33 - Kilali - 25 poeng - eg har ikkje gått denne enno

Post 34 - Luster - Harastølen - Hærishovden - 10 poeng - har prøvd å finne ut kvar eg skal gå - men utan hell enno...

Post nr. 35: Luster - Harastølen - "Verdens Ende" - 10 poeng
Bilvegen opp til Harastølen begynnar å bli dårleg og utan kart/lokalkunnskap var det vanskeleg å finne kvar stien gjekk. Sjølve stien er flat og fin. Nokre bruer er dårlege. Men ein fin søndagstur i lett terreng dette.
Link til blogg med kart og bilder juli 2012 finn du her

Post nr. 36 - Hornane (nedre) - 20 poeng - eg har ikkje gått denne enno

Post nr. 37 - Hersete - 20 poeng  - eg har ikkje gått denne enno

Post nr. 38: Skjolden - Fjøsnestølen - 15 poeng Godt merka sti. Litt bratt og tett. Dårleg med utsikt.
Link til blogg med kart og bilder frå juli 2011 finn du her

Post nr. 39 - Lønningane - 25 poeng - eg har ikkje gått denne enno

Post nr. 40: Skjolden - Rebnisli 20 poeng Godt merka traktorveg/sti. Fin tur med flott utsikt!
Link til blogg med kart og bilder frå juni 2012

Post nr. 41: Skjolden - Mørkridsdalen - Dulsete - 25 poeng
Bilvegen fram til stor parkeringsplass med informasjonstavle. Godt merka sti til Dulsete. Litt bratt i starten. Går forbi flotte vatn og i høg, frodig vegetasjon. Litt lite utsikt.
Har gløymt å leggja ut kart og bilder frå denne turen eg har gått mange gonger. Det må eg gjera noko med!

Post nr. 42: Osen ved Åsetevatnet - 30 poeng - eg har ikkje gått denne enno

Post nr. 43: Fortun - Fuglesteg - 15 poeng - Bør kanskje skjemmast men eg har ikkje vore her enno...

Post nr. 44: Vetleåsen - Ligg vel på vegen opp til Fuglesteg/Fureåsen. Her har eg vore, men det er lenge sidan - 15 poeng

Post nr. 45: Fortun - Sognefjellet - Helgedalsnosi - 15 poeng
No er stien godt merka. Kort tur i litt stigning med Fantastisk utsikt. ein av mine favoritturar!
Link til blogg med kart og bilder frå oktober 2011 finn du her

Post nr. 46: Fortun - Turtagrø - Helgedalen - Skautevatnet - 30 poeng
Startar på traktorvegen som tek av frå fv 55. Litt vanskeleg med parkeringsplass dersom ein ikkje går frå Turtagrø. Litt kjedeleg å gå så langt på grusvegen, men dette er ein tur i fantastisk landskap med flott utsikt.
Eg gjekk turen juli 2013 og her finn du hart og bilder

Post nr. 47: Sørsida - Bergheim - 20 poeng
Godt merka traktorveg opp til denne høgdegarden. Flott utsikt frå gården utover fjorden.
Bilder frå ein tur hit september 2010 finn du her.

Post nr. 48: Nystølen på Ornes - 20 poeng. Her har eg ikkje vore

Post nr. 49: Sørsida - Ornes - Orneskroken - 20 poeng
Godt merka traktorsti som er lett å gå. Dessverre litt dårleg utsikt grunna mykje stor skog.

Link til blogg med kart og bilder frå mai 2013 finn du her

Andre turar og bloggar frå Luster

Fortun - Turtagrø - Sognefjellet - biltur juni 2012 der me ser villrein

Gaupne - Engjadalen
- eg leiter etter hesten Blåen hausten 2013. Link til bloggen finn du her.

Gaupne - Engjadalen
- bilder frå januar 2012

Gaupne - Engjadalen
- fisketur juli 2013

Gaupne - Engjadalen - Raudebergsholten - flott tur november 2011. Link til bloggen finn du her

Gaupne - orkanen Dagmar er på besøk - bilda er tatt 28. desember 2011. Link til bloggen finn du her.

Gaupne - fugleliv på industriområdet Gaupnegrandane mars 2011. Link til bloggen finn du her.

Gaupne - sein vår 2013

Gaupne - flaum i elva Jostedøla juni 2011. Link til bloggen finn du her.

Gaupne - Haustmarknad i Parken oktober 2011. Link til bloggen finn du her.

Gaupne - Lustrafjorden - båttur på fjorden juli 2013

Hafslo - Mollandsmarka - Vetleskog - skitur februar 2012 til utsiktspunkt over Hafslo med kart.

Hafslo
- fugleteljing i fuglefredingsområdet mars 2011. Link til bloggen finn du her.

Jostedalen - Geisdalen - skitur februar 2012. Link til bloggen her.

Jostedalen - Fagredalen - flott liten tur september 2013

Vårblomar - mars 2012

Fotun - Turtagrø - Vardanosi - Turen hit i 2010 vart kåra som Norges flottaste hundetur. Bratt med for ei utsikt!