Nellikfamilien:
Strandsmelle - 13
Engsmelle - 25
Nikkesmelle - 61
Småsmelle - 133
Hvit jonsokblom - 24
Skogstjerneblom -30
Grasstjerneblom - 59
Fjellstjerneblom - 105
Bekkestjerneblom 207
Storarve - 21
Vassarve - 5
Fjellarve -26
Ullarve - 29
Brearve -74 
Maurarve - 135
Vanlig arve - 111
Setersmåarve - 161
Tunarve - 202
Flerårsknavel - 31
Linbendel - 64

Korsblomstfamilien:
Fjellskrinneblom - 8
Vårskrinneblom - 4
Sandskrinneblom - 50
Aurskrinneblom - 147
Vårpengeurt - 3
Stor vårpengeurt - 136
Pengeurt - 109
Gjetertaske - 36
Engkarse - 42
Rosettkarse - 49
Polarkarse - 159
Bekkekarse - 189
Skogkarse - 190
Vårrublom - 1
Lodnerublom - 137
Løkurt - 47
Tårnurt - 78
Dansk skjørbuksurt - 17
Skjørbuksurt - 22
Fjordskjørbuksurt - 194
Dagfiol - 83
Hvitdodre - 160
Strandreddik - 170

Rosefamilien:
Rynkerose - 63
Steinnype - 68
Reinrose - 79
Markjordbær - 6
Molte - 62
Bjørnebær - 110
Teiebær - 53
Bringebær - 55
Hegg - 43
Blåhegg - 41
Bjarkøyspirea - 181
Slåpetorn - 12
Kreke - 46
Søtkirsebær - 37
Rogn - 11
Svenskeasal - 58
Villeple - 10
Vill pære - 38
Mjødurt - 85
Rognspirea - 127
Skogskjegg - 184

Korgplantefamilien:
Tusenfryd - 2
Balderbrå -32
Prestekrage - 57
Hvit gåseblom - 162
Strandbalderbrå - 173
Kamilleblomst - 67
Matrem - 81
Kattefot - 18
Fjellkattefot - 124
Ryllik - 95
Nyseryllik - 107
Snøbakkestjerne - 146
Fjellbakkestjerne - 155

Leppeblomstfamilien:
Døvnesle - 19
Blåkoll - 121
Vrangdå - 143
Kvassdå - 142
Kjerteløyentrøst - 152
Fjelløyentrøst - 157
Gråøyentrøst - 171

Lyngfamilien:
Tyttebær - 15
Blokkebær - 9
Melbær - 39
Hvitlyng - 40
Moselyng - 150
Tranebær - 93
Røsslyng - 195
Finnmarkspors - 206

Soleiefamilien:
Hvitveis - 7
Hvitsoleie - 102
Issoleie - 129
Småvass-soleie - 151
Trollbær - 20
Akeleie - 73
Tyrihjelm - 104

Konvallfamilien:
Kantkonvall - 16
Liljekonval - 65
Maiblom - 27

Sildrefamilien:
Nyresildre - 14
Bergfrue - 56
Stjernesildre - 75
Jåblom - 139

Nøklebandfamilien:
Skogstjerne - 28

Løkfamilien:
Ramsløk - 23

Fiolfamilien:
Åkerstemorsblom - 34
Natt og dag - 35

Erteblomstfamilien:
Hvitkløver - 33
Alsikkekløver - 123
Harekløver - 172
Hvitsteinkløver - 174
Skogvikke - 92
Tofrøvikke - 112
Setermjelt - 128
Lakrismjelt - 182
Hagelupin - 108

Såpebærfamilien:
Hestekastanje - 44

Skjermplantefamilien:
Hundekjeks - 45
Skvallerkål - 60
Strandkjeks - 94
Spansk kjørvel - 138
Sløke 106
Vill gulrot - 145
Gjeldkarve - 153
Stjerneskjerm - 154
Sibirbjørnekjeks - 187
Kjempebjønnkjeks 204
Karve - 191

Maurefamilien:
Myske - 48
Myskemaure - 88
Stormaure - 71
Hvitmaure - 115
Klengemaure - 87
Kystmaure - 84
Småklengemaure - 192
Sumpmaure - 193
Myrmaure 205

Bukkebladfamilien:
Bukkeblad - 51

Kaprifolfamilien:
Leddved - 52
Vivendel - 90
Kaprifol - 54

Storkenebbfamilien
Skogstorkenebb - 60

Vintergrønnfamilien:
Nikkevintergrønn - 69
Norsk vintergrønn - 98
Klokkevintergrønn - 116
Perlevintergrønn - 163
Legevintergrønn - 208

Linneafamilien:
Linnea - 72

Starrfamilien:
Duskmyrull - 76
Torvmyrull - 96
Sveltull - 134
Snøull - 148

Vendelrotfamilien:
Vendelrot - 77

Moskusurtfamilien:
Svarthyll - 80
Krossved - 66

Maskeblomstfamilien:
Revebjelle - 82
Stormarimjelle - 180
Blekmyrklegg - 186
Snauveronika 114
Bakkeveronika - 188
Bergknappfamilien:
Kystbergknapp - 86
Hvitbergknapp - 89
Gravbergknapp - 169
Smørbukk - 167
Gjøksyrefamilien:
Gjøksyre - 198
Soldoggfamilien:
Smalsoldogg - 141
Rundsoldogg - 144
Orkidefamilien:
Nattfiol - 97
Flekkmarihånd - 131
Skogmarihånd - 132
Mjølkefamilien:
Hvitmjølke - 99
Krattmjølke - 101
Geiterams - 120
Syrefamilien:
Harerug - 100
Grønt hønsegras -  119
Vasspepper - 183
Tungras - 91
Smaltungras - 202
Parkslirekne - 168
Kjempeslirekne - 177
Lofotslirekne - 130
Vindelslirekne - 196
Klokkefamilien:
Storklokke - 103
Fagerklokke - 118
Blåklokke - 140
Springfrøfamilien:
Kjermpespringfrø - 117
Nøkkerosefamilien:
Nøkkerose - 122
Kjempefamilien:
Dunkjempe - 125
Smalkjempe - 175
Fjellflokkfamilien:
Fjellflokk - 126
Giftliljefamilien:
Bjønnbrodd - 149
Søterotfamilien:
Bakkesøte - 156
Portulakkfamilien:
Kildeurt - 158
Vindelfamilien:
Åkervindel - 164
Strandvindel - 165
Neslesnyltetråd - 185
Søtvierfamilien:
Svartsøtvier - 166
Kattostfamilien:
Moskuskattost - 178
Lindefamilien:
Vanlig lind - 179
Oljetrefamilien:
Syrin - 113
Linfamilien:
Vill-lin - 176
Trollheggfamilien:
Trollhegg - 199
Kornellfamilien:
Skrubbebær
Rubladfamilien:
Engforglemmegei - 197
Åkerforglemmegei - 209


Nellikfamilien:

Korsblomstfamilien:

Rosefamilien:

Korgplantefamilien:

Leppeblomstfamilien:

Lyngfamilien:

Soleiefamilien:

Konvallfamilien:

Sildrefamilien:

Nøklebandfamilien

Løkfamilien:

Fiolfamilien:

Erteblomstfamilien:

Såpebærfamilien

Skjermplantefamilien

Maurefamilien

Bukkebladfamilien:

Kaprifolfamilien:

Storkenebbfamilien:

Vintergrønnfamilien::

Linneafamilien:

Starrfamilien:

Vendelrotfamilien:

Moskusurtfamilien:

Maskeblomstfamilien:

Bergknappfamilien:

Soldoggfamilien:

Orkidefamilien:

Mjølkefamilien:

Syrefamilien:

 

Klokkefamilien:

Springfrøfamilien:

Nøkkerosefamilien:

Fjellflokkfamilien:

Giftliljefamilien:

Søterotfamilien:

Portulakkfamilien:

Vindelfamilien:

Søtvierfamilien:

Linfamilien:

Kattostfamilien:

Lindefamilien:

Oljetrefamilien:

Linfamilien:

Rubladfamilien:

Trollheggfamilien:

Gjøksyrefamilien:

Kornellfamilien:

Valmuefamilien: